Naomi Hayward:
Beradings en huweliks praktyk
Profesie en intersessie
As Vader Yahwe met Naomi Hayward gepraat het,
kan jy maar luister...
!
Kontak Naomi
Epos: naomi@ebedim.co.za
Faks: 0867775870
Sakfoon: 0794514941

Die webplaas wat hierdie werf moontlik maak

Dienste gelewer
Huweliksbevestiger
Profetiese Woord
Intersessie:
Kom bid saam

Geestelike
berading

Profetiese en gebedswoord
Liefland
Echo God's
Voice

Nederlandse
Woord

Love walk of
the Lord

Small but
real nuggets

Duitse
Woord

Prayers like
a soft wind
Consulting

Women of
the Word
Pedi
Woord

Facebook skakels
Liefland Echo God's Voice
Love walk of
the Lord
Small nuggets
Prayers like a soft wind Naomi se FB profiel
Praktyk
Beradings-
praktyk
Klankgrepe
Webskakels
Klik hier vir 'n verskeidenheid web-skakels
Webteller
Webbesoekers
sedert 2019/08/23