Naomi Hayward:
Beradings en huweliks praktyk
Profesie en intersessie
As Vader Yahwe met Naomi Hayward gepraat het,
kan jy maar luister...
!
Kontak Naomi
Epos: naomi@ebedim.co.za
Faks: 0867775870
Sakfoon: 0794514941

Die webplaas wat hierdie werf moontlik maak

Dienste gelewer
Huweliksbevestiger
Profetiese Woord
Intersessie:
Kom bid saam

Geestelike
berading

Profetiese en gebedswoord
Echo God's
Voice

Small but
real nuggets

Love walk of
the Lord

Liefland
Prayers like
a soft wind
Consulting

Women of
the Word
Facebook skakels
Echo God's
Voice
Small but
real nuggets
Love walk of
the Lord
Liefland
Prayers like
a soft wind
Consulting
Naomi se
FB profiel

Praktyk
Beradings-
praktyk
Webskakels
Klik hier vir 'n wye verskeidenheid web-skakels
Webteller
Webbesoekers
sedert 2019/08/23