Die Geestelike beradings en
Huweliks-praktyk van
Naomi Hayward
Hierdie blad is 'n binneblad van
Naomi Hayward se webwerf by
www.naomi.sukijaki.co.za

Omdat ons in 'n gebroke wÍreld lewe gaan elkeen van ons per geleentheid 'n sensitiewe oor en gebedsgenoot benodig. Uitdagings rondom huwelike is ook nie ongewoon nie. Moet dus nie alleen dra aan jou sorge nie. Maak oop, deel met 'n gehoorsame gesalfde, en ervaar die vryheid waarmee jou gees geskep is, weer eerstehands. En as jy jou huwelik wil bind of instandhouding daaraan wil doen, is jy ook nou op die regte plek.

Naomi is ook by die Departement van Binnelandse Sake aangestel as huweliksbevestiger. Sy kan dus die belangrikste, naamlik die geestelike binding van jou huwelik, kombineer met die wetlike, in een seremonie. Maar die huwelik is nie sommer net 'n randstandige transaksie nie. Omdat dit, naas jou keuse om Jesus Christus as verlosser aan te neem, een van die belangrikste besluite is wat jy kan neem, loop sy ook 'n begeleidingspad saam met die voornemende egpaar.

Naomi Hayward is gelegitimeer by die Fellowship of Christian Churches in Africa, en ook geregistreer as 'n gemagtigde berader by CCSA (Council for councillors in SA) sowel as Geestespraktisyn by Association of Religious Practitioners.
Naomi is ook deur die Departement van Binnelandse Sake aangestel as huweliksbevestiger.
Die outoriteit waarvolgens Naomi dien
Naomi se medewerkers

Naomi sal ook huwelikspare wat grondpad ry in hulle huwelik, bystaan en begelei tot die restourasie van hulle huwelik. Op hierdie wyse, werk sy aktief teen lucifer en sy trawante, waar hulle so graag huwelike aanval en wil opbreek.

Synde 'n gehoorsame profeet wat nie skroom om die Woord wat Vader gee, te deel met die ontvanger nie, kan jy verseker weet dat jou geestes- en huweliks-sorge in goei hande is, as jy vir Naomi vertrou om jou pad tot volkome herstel, saam met jou te stap.

Synde 'n gehoorsame intersessor, sal Naomi jou uitdagings in opregtheid voor Vader bring saam met jou.

Naomi se tarief van R400 per beradingsessie is laer as die gemiddelde berader se fooi, juis om voorsiening te maak vir hulle, wat te midde van hulle geestelike uitdagings, ook moontlik deur materiŽle uitdagings gaan.
Haar huweliks-fooie, is ook in pas met die toelaatbare fooi, synde R1500, soos deur die legitimasieliggaam voorgeskryf word.

Maak dus seker jy maak vandag nog kontak met Naomi, en verseker dat jou geestelike lewe en jou huwelik, mooi gerestoureer en opgepoets kan word.